ชื่องานวิจัย : The impact of modified hatha yoga on chronic low back pain: A pilot study
ผู้แต่ง : Mary Lou   Galantino
ชื่อวารสาร : Alternative Thearypies
ปีที่ : 10
ฉบับที่ : 2
ปีที่วิจัย : 2004
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

PURPOSE: The purpose of this randomized pilot study was to evaluate a possible design for a 6-week modified hatha yoga protocol to study the effects on participants with chronic low back pain.

PARTICIPANTS: Twenty-two participants (M = 4; F = 17), between the ages of 30 and 65, with chronic low back pain (CLBP) were randomized to either an immediate yoga based intervention, or to a control group with no treatment during the observation period but received later yoga training.

METHODS: A specific CLBP yoga protocol designed and modified for this population by a certified yoga instructor was administered for one hour, twice a week for 6 weeks. Primary functional outcome measures included the forward reach (FR) and sit and reach (SR) tests. All participants completed Oswestry Disability Index (ODI) and Beck Depression Inventory (BDI) questionnaires. Guiding questions were used for qualitative data analysis to ascertain how yoga participants perceived the instructor, group dynamics, and the impact of yoga on their life.

ANALYSIS: To account for drop outs, the data were divided into better or not categories, and analyzed using chi-square to examine differences between the groups. Qualitative data were analyzed through frequency of positive responses.

RESULTS: Potentially important trends in the functional measurement scores showed improved balance and flexibility and decreased disability and depression for the yoga group but this pilot was not powered to reach statistical significance. Significant limitations included a high dropout rate in the control group and large baseline differences in the secondary measures. In addition, analysis of the qualitative data revealed the following frequency of responses (1) group intervention motivated the participants and (2) yoga fostered relaxation and new awareness/learning.

CONCLUSION: A modified yoga-based intervention may benefit individuals with CLB, but a larger study is necessary to provide definitive evidence. Also, the impact on depression and disability could be considered as important outcomes for further study. Additional functional outcome measures should be explored. This pilot study supports the need for more research investigating the effect of yoga for this population.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : Mary Lou Galantino, et al.

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 25
Server Time : 2024-06-25