กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สถาบันมณีรินทร์คลินิกแพทย์แผนไทย 

สร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจาก 5 ตำบล 

ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุจากต.บางหญ้าแพรก ต.บางหัวเสือ ต.สำโรงใต้ ต.สำโรง และ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 400 คน โดยได้การสนับสนุนจากนายกเทศมนตรี

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ และคณะผู้บริหาร ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

อาคาร 2 ชั้น 4 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2471
Server Time : 2024-06-20