งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสถาบันมณีรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการใช้สมาธิบำบัด และให้บริการสุขภาพประชาชน โดย อ.อำไพ ชัยชลทรัพย์ และคณะ ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจ ในภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้ง 24 จังหวัด ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871138
This Month : 95
Total Users : 1480651
Views Today : 1351
Server Time : 2024-05-22