ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ
บันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก
ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่แนบ (QR code)
เพื่อทราบถึงสถานการณ์การให้บริการแพทย์ทางเลือก
อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 605
Server Time : 2024-06-19