เครือข่ายภายในประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือ MOU

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ความร่วมมือระหว่างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย
๕. บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. ความร่วมมือสนับสนุนจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสปา
๗. ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาสปา
๘. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๙. บันทึกความเข้าใจศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
๑๐. บันทึกข้อหารือด้านความร่วมมือกับองค์กรMOA International ประเทศญี่ปุ่น
๑๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 688
Server Time : 2024-06-17