คู่มือกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)

ดาวน์โหลด คู่มือ กดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)

ผู้เขียน
นางอำไพ ชัยชลทรัพย์     นางบุณยาพร วิภาตะวัต

นางรุ่งฤดี ทองพลู            นางสาวอรุณเนตร ต้นโลม

จัดพิมพ์โดย

กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2562

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 173
Server Time : 2024-06-19