ชื่องานวิจัย : Comparison of the Chemical Constituents in Michelia alba Flower Oil Extracted by Steam Distillation, Hexane Extraction and Enfleurage Method
ผู้แต่ง : วรทัย   เป็นสุข
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 5
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2007
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

White champaka (Michelia alba DC.) is a fragrant flower with a gentle scent that has long been utilized by Thai people; M. alba products remain widely popular in the Thai market. There are several methods for extracting aromatic oil from M. alba flowers and one of them is the enfleurage method which is believed to yield an aromatic oil with closely similar odor to fresh flowers. In this study, M. alba flower oil was extracted by a newly modified enfleurage method using developed buffalo fats along with other aromatic extraction methods; steam distillation and hexane extraction. The chemical composition of M. alba oil extracted from each technique was studied and compared using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) data. According to the comparison study of M. alba flower oil, the enfleurage method gave a light yellow oil with similar odor to fresh M. alba flowers and its main composition was indole (1H) (35.5%), whereas the steam distillation method gave a colorless oil with similar odor to boiled M. alba flowers rather than fresh ones. Its major component was linalool (66.92%). The hexane extraction method gave a transparent oil sample with similar but more pungent odor to that of fresh M. alba flowers and its major compounds were 2-methyl butanoic acid and linolool (33.01% and 28.92%, respectively). Indole was also found as a minor component in M. alba flower oil extracted by the steam distillation technique, but was absent in oil extracted by hexane. With further comparison, linalool and 2-methyl butanoic acid were also found in oil extracted by the enfleurage method but in negligible amounts. With regard to perfumery, indole is the natural compound that increases the perceived odor strength and improves the stability of other aromatic compounds in volatile oils. The major components of indole in M. alba flower oil extracted by the enfleurage method could be an obvious benefit of this method. In conclusion, M. alba flower oil extracted by the enfleurage method, using developed buffalo fats, has a desirable quality of aromatic oil, which should meet the high demands of the aromatherapy

market.

 

Key words: white champakaenfleurage, volatile oil, chemical composition, indole, buffalo fat

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
บทความสั้น(Text):-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :-
เจ้าของงานวิจัย : วรทัย เป็นสุข และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 176
Server Time : 2024-07-21