ชื่องานวิจัย : Chronic Toxicity of Thunbergia laurifolia Lindl. Extract
ผู้แต่ง : ทรงพล   ชีวะพัฒน์
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 7
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2009
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Thunbergia laurifolia Lindl., or rang chuetis a medicinal plant that is used for the treatment of poisoning with toxic substances. However, the toxicological data for this plant are not complete. Therefore, a chronic toxicity study of rang chuet extract (TLE) was undertaken in six groups of Wistar rats. The control group (group 1) was given 10 ml/kg of distilled water per day orally. The five experimental groups (groups 2-6) were orally administered TLE at doses of 20, 200, 1,000, 2,000 and 2,000 mg/kg/day for six months, respectively, which were equivalent to 1, 10, 50, and 100 times the therapeutic dose. Group 6 (2000R) was added to the study recovery group after 14 days of TLE discontinuation. The results revealed that TLE did not affect the body weight, food consumption, behavior or general health of the animals. TLE did not produce cumulative toxic signs and fatal effects. Male rats receiving TLE at the dose of 2,000 mg/kg/day and the 2000R group had a significant decrease in RBCs, including a significant difference in red cell indices, but these were within the normal range. Female rats receiving TLE at doses of 1,000 and 2,000 mg/kg/day showed significant increases in WBCs. Both sexes of the rats treated with 2,000 mg/kg of TLEhad a significant increase in bilirubin levels; however, these were within the normal range. TLE did not produce any histological alterations of the visceral organs in any group of rats. However, the results suggest that hematological and clinical chemistry values should be monitored during prolonged use of TLE.

 

Key words: Thunbergia laurifolia, chronic toxicity

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : Chronic Toxicity of Thunbergia laurifolia Lindl. Extract
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ทรงพล ชีวะพัฒน์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871427
This Month : 130
Total Users : 1480940
Views Today : 1907
Server Time : 2024-07-25