ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ ด้านการแพทย์ไทย-จีน ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะกรรมาธิการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิชากา…

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thailand Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thailand Wellness Destination) ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐบันทึกข้อมู…

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 (มิถุนายน 2567) หัวข้อ “Traditional Medicine with Anti-aging” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอใ…

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871137
This Month : 94
Total Users : 1480650
Views Today : 1232
Server Time : 2024-05-22