เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เวทีวิชาการฯ ในงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และ “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 Featured

         กองการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เวทีวิชาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในการใช้สมาธิบำบัด SKT ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก และจัดให้มีการบริการการแพทย์ผสมผสาน ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และ “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร (วัดโพธิ์)

โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thailand Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thailand Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (WC) และ ผลประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (TWD) ตามประเภทการประเมิน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยวิธีฝังเข็มหน้าท้องร่วมกับโคมร้อน : กรณีศึกษาผู้ป่วย 2 ราย

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยวิธีฝังเข็มหน้าท้องร่วมกับโคมร้อน : กรณีศึกษาผู้ป่วย 2 ราย

อ่านบทความ ที่นี่ >>> การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยวิธีฝังเข็มหน้าท้องร่วมกับโคมร้อน : กรณีศึกษาผู้ป่วย 2 ราย

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส
(Wellness Center)
ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

************************************************

ประกาศกรมฯ เรื่องผลการประเมินสถานประกอบการ

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thailand Wellness Destination) ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส
อัตลักษณ์ไทย (ThaiNess Wellness Destination)
ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

************************************************

ประกาศกรม ฯ เรื่องผลการประเมินสถานประกอบการ


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5870788
This Month : 18
Total Users : 1480301
Views Today : 1443
Server Time : 2024-03-04