เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เวทีวิชาการฯ ในงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และ “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 Featured

         กองการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการและให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เวทีวิชาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในการใช้สมาธิบำบัด SKT ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก และจัดให้มีการบริการการแพทย์ผสมผสาน ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในงานเฉลิมฉลอง “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และ “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร (วัดโพธิ์)

โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก

ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข “สัมมนาวิชาการ “นำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

📣ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
👉”สัมมนาวิชาการ “นำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”
ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)
.
🌟Highlight
🟢บรรยายพิเศษ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์กร/เครือข่ายการดำเนินงานภาคส่วนต่างๆ
🟢แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (:)
❇️การดูแลสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
❇️ การดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุในสถานชีวาภิบาลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
❇️ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะกลาง (IMC) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
🟢แนะนำการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแล
ผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)
🟢มณีเวชกับการดูแลสุขภาพ
🟢กดจุดคลายพังผืดในการดูแลสุขภาพ
🟢โฮมิโอพาธีย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
👉ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://moph.cc/RyqjGrV86

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก
กองการแพทย์ทางเลือก
โทร. 0 2591 7007 ต่อ 2605

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Destination)
ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ขอเเจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (WC) และผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (TWD) ตามประเภทการประเมิน 5 ประเภทครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
– เงินเดือน 15,650 บาท สัญญาจ้างรายปี
– วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
– ลักษณะงาน:
๑.ตรวจสอบสภาพร่างกายเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปพบแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกกับคนไข้ระหว่างการรักษา
๓.ประสานงานกับแพทย์ เภสัชกร หรือแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการเก็บประวัติการรักษา เก็บตัวอย่างเลือดหรือตัวอย่างทางกายภาพเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามผล
๔.คอยสังเกต และดูแลอาการของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการรักษา
๕.คอยดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสถานที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ
๖.ดูแลเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย
– สถานที่ปฏิบัติงาน : Wellness Center ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม
– หากท่านใดสนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ moph2562@gmail.com หรือกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
*** สัมภาษณ์รายละเอียดวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบ
ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร ถัดจากวันปิดรับสมัคร ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 065-504-5678

การป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง วิถีพุทธ

การป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง วิถีพุทธ

โดย
นารีรัตน์ ทับทอง

กองการแพทย์ทางเลือก
อ่านบทความได้ที่นี่
vvvvvv

การป้องกัน และควบคุมโรคความดันโลหิต วิถีพุทธ

การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติ (เรกิ)

การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติ (เรกิ)

โดย
นิสาชล พลอยทรัพย์

กองการแพทย์ทางเลือก
อ่านบทความได้ที่นี่
vvvvvv

การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยการบำบัดด้วยพลังธรรมชาติ (เรกิ)

สมาธิบําบัดแบบ SKT กับการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

สมาธิบําบัดแบบ SKT กับการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

โดย
สุธาสินี ไถวศิลป

กองการแพทย์ทางเลือก
อ่านบทความได้ที่นี่
vvvvvv

สมาธิบำบัดแบบ SKT กับการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

ศึกษาการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนจัดบริการฝังเข็มในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศึกษาการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
ของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนจัดบริการฝังเข็มในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โดย
ฐิตารัตน์ ศุทธะชัยอนันต์ , วิรัลพัชร เสียงประเสริฐ , วรชัย คงแสงไชย

กองการแพทย์ทางเลือก
อ่านบทความได้ที่นี่
vvvvvv

ศึกษาการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
ของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนจัดบริการฝังเข็มในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 348
Server Time : 2024-06-19