เรื่องราว
การแพทย์ทางเลือก
ศูนย์เวลเนส
(Wellness Center)
E-LEARNING
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก
การแพทย์แผนจีน
งานศึกษาวิจัย
เครือข่ายความร่วมมือ
Social Media
ดาวน์โหลด
เอกสารวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์/อบรม สัมมนา

Loading...

บทความ

สุขภาพดีสไตล์เวลเนส (Wellness Lifestyle)
ชาเขียว
โกจิเบอร์รี่
วิตามินบำบัด
คีเลชั่นบำบัด
สายพันธุ์กัญชาพื้นถิ่นภาคเหนือ
“โพชฌงค์รักษาโรคได้อย่างไร? ”
การฝึกโยคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านโรค
สุขภาพดีสไตล์เวลเนส (Wellness Lifestyle)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2577
Server Time : 2024-07-21