โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว” ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่  10 – 12  กุมภาพันธ์  2563

ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการรักษาโรคโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะรู้จักแต่การใช้ยาและการรักษาทางการแพทย์ แผนปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้วทางเลือกในการรักษาโรคนั้นมีหลายทางเลือก ซึ่งการแพทย์ทางเลือก ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) จัดเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งของการรักษาโรคที่มีอายุกว่า 200 ปี ปัจจุบันเป็นที่นิยมในแถบทวีปยุโรป  อเมริกาใต้ และเอเชียใต้ และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็น 1 ใน 5 ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มีผู้นิยมใช้กันมากทั่วโลก  การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทยให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ โฮมีโอพาธีย์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพได้รับองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้  และประสบการณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดอบรมองค์ความรู้ดังกล่าวโดยความร่วมมือระหว่างกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  และสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย  เพื่อให้เกิดแนวทางด้านการดูแลสุขภาพ    ด้วยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประเทศ  และพึ่งตนเองต่อไป      

วัตถุประสงค์

1.สร้างความเข้าใจในการแพทย์องค์รวม

2.สร้างความเข้าใจในการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ ไม่ใช่การแทนที่การแพทย์อื่น ๆ ใช้ในรูแบบการแพทย์ผสมผสาน integrative medicine (Not Homeopathy which conquer the word, but Homeopathy as integration to the world)

3.สามารถใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ในการบรรเทาอาการเฉียบพลัน (Acute) สำหรับตนเองและครอบครัว

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และประชาชนที่สนใจ รวมจำนวนทั้งหมด 100  คน  

ลงทะเบียน

-ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท ***ขยายเวลาลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ ท่านสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร***

-ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม 3 เล่ม

และชุดยาโฮมีโอพาธีย์ 16 ตำรับ เพื่อการรักษาแบบปฐมภูมิ   

(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรม 3 วันเต็ม)

-ลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี :

          บัญชีสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย เพื่อโครงการอบรมทั่วไป

                       เลขที่บัญชี   340 – 218220 – 2

               ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขากระทรวงสาธารณสุข

***พิเศษ*** ฟรี!!! ตำรับป้องกันไข้เลือดออก, ตำรับเร่งการหายของแผล

หนังสือประชาสัมพันธ์ (ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง)

(ดาวน์โหลด)>>>ประชาสัมพันธ์ สถาบัน มหาวิทยาลัย<<<

(ดาวน์โหลด)>>>ประชาสัมพันธ์ สสจ รพ ทุกแห่ง<<<

เอกสารแนบ (ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง)

(ดาวน์โหลด)>>>แผ่นพับ module 0 15<<<

(ดาวน์โหลด)>>>กำหนดการ module 0 15<<<

(ดาวน์โหลด)>>>ใบสมัคร Module 0 15<<<

(ดาวน์โหลด)>>>ติดต่อห้องพัก และแผนที่โรงแรม<<<

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 604
Server Time : 2024-06-17