โดย : คุณอุษา ศศิวงษ์ภักดิ์ดี (บัว ดลใจ)
กลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็ง
สืบเนื่องจากการป่วยเป็นโรคมะเร็ง 2 ครั้ง ทำให้มีเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและฟังสังคมรอบตัวมากขึ้น โดยได้รับความรักและเมตตาจากกัลยาณมิตรต่าง ๆ ในชีวิต และเรียนรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นและจบลงทุกขณะจิต แต่หากจะอยู่ในโลก ต้องอยู่อย่างสง่างาม ด้วยศิลปะเฉพาะตัว ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ แต่แบ่งปันกันได้ หมอยาทื่ไหนก็สู้หมอในตัวเองไม่ได้ ทุกคนมีหมอ มีพระเจ้า มีกัลยาณมิตรทั้งภายในตัวเอง สังคมใกล้ตัว และรอบจักรวาล เพียงแต่เราจะรู้วิธีการสื่อสารกับตัวเอง กัลยาณมิตรต่าง ๆ รอบตัว รอบจักรวาลหรือไม่อย่างไร นี่แหละคือศิลปะแห่งการมีชีวิต นิพพานหรือชีวิตนิรันดรเป็นอย่างไร ไม่รู้ได้ในวันนี้ แต่การลดความกระวนกระวายในภาย ในใจ ยิ้มง่ายขึ้นมองเห็นทุกอย่างสวยงาม แม้บางครั้งประสบพบเห็น ได้ยิน สัมผัส ลิ้มรส สิ่งต่าง ๆ บุคคล เหตุการณ์ที่หมุนเวียนเข้ามาในวงจรชีวิตก็ดูเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มากขึ้น บ่น นินทา วิพากษ์วิจารณ์ น้อยลง นอนหลับได้ดีจากหนังสือ : รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการ : นางภัคภร ช่วยคุณูปการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ : 7 ปี แห่งการเรียนรู้ และเพิ่มเริ่มค้นหาความจริงในชีวิต โดย : คุณอุษา ศศิวงษ์ภักดิ์ดี (บัว ดลใจ)

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2549
Server Time : 2024-07-21