ชื่องานวิจัย : ข้อกำหนดทางเคมีของส่วนเหนือดินของสมุนไพรแพรเซี่ยงไฮ้
ผู้แต่ง : สมจิตร์   เนียมสกุล
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 2
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

แพรเซี่ยงไฮ้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Portulaca grandiflora Hook.f. จัดอยู่ในวงศ์ Portulacacearจากภูมิปัญญาพื้นบ้านมีรายงานว่า ส่วนเหนือดินมีสรรพคุณแก้เจ็บคอแก้ผดผื่นคัน และแก้พิษร้อนเนื่องจากยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพทางเคมีของสมุนไพรชนิดนี้มาก่อน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของส่วนเหนือดินแห้งของแพรเซี่ยงไฮ้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดทางเคมีผู้ทำการศึกษาได้เก็บตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีจันทบุรี และเชียงใหม่ จำนวน 28 ตัวอย่างจากการศึกษาพบว่าวัตถุดิบแห้งมีข้อกำหนดทางเคมีดังนี้มีปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกินร้อยละ 19 และร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ตามลำดับปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ และปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 95% ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และร้อยละ 7 โดยน้ำหนักตามลำดับและปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 9 โดยน้ำหนักรวมทั้งได้พิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธีปฏิกิริยาการเกิดสีและวิธีรงคเลขผิวบาง ซึ่งข้อกำหนดทางเคมีนี้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพส่วนเหนือดินแห้งของสมุนไพรแพรเซี่ยงไฮ้.

 

คำสำคัญ: แพรเซี่ยงไฮ้ส่วนเหนือดินแห้งการควบคุมคุณภาพข้อกำหนดทางเคมี

 

The aerial parts of Phrae SianghaiPortulaca grandiflora Hook.f. (Family Portulacaceae) has long been used in folk medicine for the treatment of sore throat, skin rash, and detoxification. Since the chemical specification of this crude drug has not been reported before, this research was conducted to study the physicochemical properties of this plant for setting up the guideline of its chemical specifications. This study was conducted on 28 samples of dried aerial parts of Phrae Sianghai, collected from various natural sources in NonthaburiChantaburi and Chiang Mai provinces. It was found that the total ash and acid-insoluble ash contents were not more than 19 percent and 1 percent w/w, respectively. The water-soluble and 95 percent ethanol-soluble extractives were not less than 20 percent and 7 percent w/w, respectively, while the moisture content was not more than 9 percent w/w. Additionally, the chemical identification was also provided using color tests and thin-layer chromatographic method. The result of this study will be useful for the quality control of Phrae Sianghai dried aerial parts.

 

Key words: Portulaca grandiflora Hook.f., dried aerial parts, quality control, chemical specifications

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : สมจิตร์ เนียมสกุล และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 886
Server Time : 2024-06-17