ชื่องานวิจัย : โกฐกะกลิ้ง: การนำไปใช้ประโยชน์ด้านโฮมีโอพาธีย์
ผู้แต่ง : มณฑกา   ธีรชัยสกุล
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 5
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2007
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลว่า โกฐกะกลิ้ง หรือเมล็ดข้าวแห้งของต้นแสลงใจ สมุนไพรไทย มีการนำไปใช้ประโยชน์ในทางยาแบบโฮมีโอพาธีย์ ซึ่งในบทความได้ให้ข้อมูลถึงกระบวนก่อนมาเป็นยาโฮมีโอพาธีย์ ที่เรียกว่ากระบวนการพิสูจน์ยา รายละเอียดข้อบ่งใช้ของโกฐกะกลิ้งในสารานุกรมยาโฮมีโอพาธีย์และกรณีศึกษาตัวอย่างในประเทศทไทยจากรายละเอียดในบทความจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า โฮมีโอพาธีย์คืออะไร และตัวอย่างสมุนไพรไทยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ภายใต้หลัการของโฮมีโอพาธีย์

 

คำสำคัญ: โกฐกะกลิ้ง, โฮมีโอพาธีย์, การพิสูจน์ยา, สารานุกรมยาโฮมีโอพาธีย์

 

The purpose of this review was to provide information on the utilization of Strychnos Nux vomica in Homoeopathic practice. This review described the process involved in obtaining a Homoeopathic remedy called Drug proving, Strychnos Nux vomica in the Homoeopathic Materia Medica and a case study in Thailand. Based on this information, readers are expected to understand more clearly about Homoeopathy and the example of some Thai herbs that could be used in Homoeopathy.

Key word: Strychnos Nux vomicahomoeopathy, drug proving, Homoeopathic Materia Medica

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : มณฑกา ธีรชัยสกุล

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1561
Server Time : 2024-05-23