วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะ เป็นผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมเป็น Co-Host ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ” The 1st Cross Cultural International conference on SKT, an Integrative Caring and Meditation Healing Exercise: CD and NCD caring”

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และคณะ เป็นผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมเป็น Co-Host ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ” The 1st Cross Cultural International conference on SKT, an Integrative Caring and Meditation Healing Exercise: CD and NCD caring”
Organized by Faculty of Nursing Praboromarajchanok Institute เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยใช้หลักการทำสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-8 เพื่อการเยียวยาและสร้างภูมิต้านทานโรคในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ ณ เสถียรธรรมสถาน 2 หุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2853
Server Time : 2024-06-24