ประชุมปรึกษาหารือขยายพื้นที่การดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิอุทัย สุดสุข และสวนนงนุช จ.ชลบุรี ประชุมปรึกษาหารือ ขยายพื้นที่การดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชน โดยเครือข่ายสุขภาพ และศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

                                                                                      โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871268
This Month : 87
Total Users : 1480781
Views Today : 2783
Server Time : 2024-06-25