วันที่ 23-24 มิ.ย. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้ในการปลูกสมุนไพร  วนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อให้เกิดรายได้จากเดิมและมีความยั่งยืนในชุมชน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ อาจารย์สมประสงค์ พยัคฆพันธ์ อาจารย์พันไมล์   ชัยเศวตสิริกุล อาจารย์วิทยา คำภูแสน อาจารย์สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ อาจารย์สุชาญ ศีลอำนวย และอาจารย์นวรรณ พวงมาลัย โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 888
Server Time : 2024-06-17