Daily Archives: กุมภาพันธ์ 14, 2024

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thailand Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5870980
This Month : 47
Total Users : 1480493
Views Today : 716
Server Time : 2024-04-13