เรื่อง        งาน ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO & FORUM 2023

วันที่        วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566                

เวลา       เวลา 10.00-15.30 น.

สถานที่   ฮอลล์ 3 ภายในงาน ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO & FORUM 2023

                  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สรุป

ผู้เข้าร่วมงาน ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO & FORUM 2023 ครั้งนี้ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ภายในงานนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มคนและสัตว์ เช่น เครื่องสำอางและอาหาร ที่มีส่วนประกอบสำคัญคือ CBD กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ เช่น Raw Material CBD isolate เป็นต้น

ส่วนบูธสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความหลากหลายในการใช้ปฏิบัติดูแลสุขภาพ และจัดกิจกรรมในรูปแบบภูมิปัญญาไทย เช่น แป้งร่ำ น้ำอบ น้ำปรุง ลูกประคบ รวมทั้งผ้าทอจากใยกัญชง นำมาทำเสื้อ กระเป๋า ซึ่งเป็นงานทำด้วยฝีมือคนไทย (Handmade) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้สามารถนำมาใช้กับแนวคิดศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Destination) ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำลังมีนโยบายขับเคลื่อนอยู่ขณะนั้น และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 มีการขับเคลื่อนโดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ สนับสนุนการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เรียกว่า “Medical & Wellness Tourism” เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

อ่านสรุปงานเพิ่มเติม >>>> สรุปงาน ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO _ FORUM 2023

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 31
Server Time : 2024-06-25