วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ประชุมหารือแนวทางการปลูก การบำรุงรักษาสมุนไพรให้ได้คุณภาพในการนำไปส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปลูก การบำรุงรักษาสมุนไพรให้ได้คุณภาพในการนำไปส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (Good agricultural practices for herbs) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871427
This Month : 130
Total Users : 1480940
Views Today : 1957
Server Time : 2024-07-25