ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ”

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ


        ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ แล้วนั้น

        กรมแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ”  จำนวน 199 คน โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบ

รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

หมายเหตุ:  
1. ผู้จัดจะส่งใบแจ้งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้
2. ผู้จัดจะส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการอบรมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5870739
This Month : 90
Total Users : 1480252
Views Today : 3446
Server Time : 2024-02-22