ลงเตรียมพื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้สมาธิบำบัด ณ วัดป่าเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และศึกษาพื้นที่เพื่อขยายผลโครงการสร้างเศรษฐกิจจากสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โครงการกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาอิซาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนางจิรภฎา วานิชอังกูร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก และคณะ ลงเตรียมพื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้สมาธิบำบัด ณ วัดป่าเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์ สุปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดป่าเวียงทอง ชี้แนะแนวทาง วิธีการดำเนินงาน และผลจากประสบการณ์การใช้สมาธิบำบัด SKT กับพุทธศาสนิกชนที่ ผ่านมา
และศึกษาพื้นที่เพื่อขยายผลโครงการสร้างเศรษฐกิจจากสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 ณ โครงการกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาอิซาง ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา ผู้นำชุมชนคุณธรรมและปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ใหญ่บ้านนาอิซาง ผู้นำศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายสมาชิก และอาจารย์พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล ผู้เชี่ยวด้านพืชสมุนไพร นำเยี่ยมชม พร้อมทั้งขอคำแนะนำ ปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรในชุมชน เพื่อวางแผนการพัฒนาก่อนและหลังการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสมุนไพรร่วมกันในอนาคต

โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก
กองการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871137
This Month : 94
Total Users : 1480650
Views Today : 1325
Server Time : 2024-05-22