หัวข้อเรื่องในการสัมมนาวิชาการ มีดังนี้

1. พิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลากหลายแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการดูแลแผลเรื้อรัง จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Wound Healing Process” โดย นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช  ผู้อำนวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

3. การบรรยาย เรื่อง “การดูแลแผลเรื้อรังด้วยสมุนไพร” โดย นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง

4. การบรรยาย เรื่อง “การดูแลแผลเรื้อรังด้วยหนอนบำบัดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” โดย นายแพทย์บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5. การบรรยาย เรื่อง “การดูแลแผลเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสานในโรงพยาบาลรามาธิบดี” โดย นายแพทย์วินิจ ภู่ประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  *การใช้นำผึ้งรักษาแผลผ่าตัด

6. การบรรยาย เรื่อง “การดูแลแผลเรื้อรังด้วยหนอนบำบัดในประเทศเยอรมันนี” โดย Mr.Detlev. Goj ประเทศเยอรมันนี

7. การบรรยาย เรื่อง “เทคนิควิธีการเตรียมและการประยุกต์ใช้หนอนบำบัดในประเทศไทย” โดย นางสาวสุวรรณี เอี่ยมคง  นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไบโอมอนเด้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “หลากหลายแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการดูแลแผลเรื้อรัง จากอดีตสู่ปัจจุบัน”
โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน : อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “Wound Healing Process”
โดย นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช : ผู้อำนวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

3. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การดูแลแผลเรื้อรังด้วยหนอนบำบัดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”
โดย นายแพทย์บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4. สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การดูแลแผลเรื้อรังด้วยสมุนไพร”
โดย นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล : อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง

เอกสารการรักษาแผลด้วยนำผึ้ง : Honey as a dressing for chronic wounds in adults : Carolyn Fox
5. Abstract : Honey as a dressing for chronic wounds in adults

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 584
Server Time : 2024-06-19