วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้แทน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการติดตามการเก็บข้อมูลการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมสนับสนุนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อีกจำนวน 2,500 ราย โดยมีรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายสำราญ เจริญผล นายทวีศักดิ์ วัดอุดม และ น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1315
Server Time : 2024-05-23