โดย : อาจารย์วิภพ สุทธนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ปัญหาในการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัดคือมีผลข้างเคียงสูง และเซลล์มะเร็งเกิดการดื้อยาแบบหลายขนาน (Multidrug resistance) ปัจจุบันจึงมีการศึกษาเพื่อที่จะหาโมเลกุลที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้ในการป้องกันและรักษามะเร็ง และมีรายงานว่าสารใน

 

กลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) ซึ่งพบได้จากพืชผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มบางชนิด เช่น น้ำชา ไวน์ มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง และมีรายงานว่าการดื่มไวน์แดงสามารถลดอัตราการเป็นมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด ลำไส้ใหญ่ และเต้านมได้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้นำไวน์แดงสยามมัวส์ (Siammois Red Wine) และสารสกัดจากมะเม่า มาศึกษาคุณลักษณะทางเคมี การทดสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ในการชักนำให้เกิดการตายแบบอาปอบโตซิสในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ไวและดื้อต่อยา (K562, K562/adr, GLC4, GLC4/adr) พบว่าแฟรคชันกลุ่มต่างๆ ที่ได้จากการผ่านคอลัมน์โครมาโต กราฟีแบบเปิดของสารผสมระหว่างสารสกัดจากใบมะเม่าหลวง ไวน์สยามมัวส์ (ไม่ได้บ่ม) และสารผสมระหว่างสารสกัดจากใบมะเม่าหลวงและไวน์สยามมัวส์ (ไม่ได้บ่ม) น่าจะเป็นโมเลกุลในกลุ่มโปรแอนโธไซยานิดิน (Proanthocyanidins) ซึ่งให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ ความยาวคลื่นประมาณ 280 นาโนเมตร และสารโพลีฟีนอลในไวน์แดงสยามมัวส์สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งทั้ง 2 ชนิด ทั้งที่ไวและดื้อต่อยา และการผสมสารสกัดจากมะเม่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่ดื้อต่อยาดีขึ้น ซึ่งแสดงว่าสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็น โอลิโกเมอร์ที่ได้จากไวน์แดงสยามมัวส์ผสมกับสารสกัดจากมะเม่าสามารถยับยั้งการทำงานของพีไกลโคโปรตีน (p-glycoprotein) ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าไวน์สยามมัวส์สามารถชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอาปอบโตซิสได้ โดยให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาในโมเลกุลฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เช่น เคอซีติน (Quercetin) อาพิจินิน (Apigenin) และ แคมป์เฟอรอล (Kaempferol)โดยพบว่าโมเลกุลเหล่านี้สามารถชักนำการตายแบบอาปอปโตซิสได้ดีในระดับไมโครโมลาร์

 

คำสำคัญ โพลีฟีนอล อาปอปโตซิส เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดชนิด erythromyeogenous leukemic เซลล์มะเร็งปอดชนิด small cell lung carcinoma

เอกสารอ้างอิง

1. Fine, A.M., Oligomeric Proanthocyanidin Complexs: History, Structure, and Phytopharmaceutical Applications, Altern Med Rev. 5(2); (2000) 144-151.2. TUNGJAI M. THE STUDY OF SPECIFIC INTERACTION OF POLYPHENOLS ON P-GLYCOPROTEIN IN INTACT MULTIDRUG RESISTANT CELLS USING PHOTOLABELING TECHNIQUE. MASTER’S THESIS IN BIOLOGICAL SCIENCE (BIOPHYSIC). BURAPHA UNIVERSITY. 2004 ; ISBN 974-383582-2.3. Induction of Apoptosis by Apigenin and Related Flavonoids Through Cytochrome c Release and Activation of Caspase-9 and Caspase-3 in Leukaemia HL-60 Cells, European Journal of Cancer, Vol. 35, No. 10, pp. 1517, 1999.

 

สร้างเมื่อ 17 – พ.ค.- 49

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการ (pdf)
บทคัดย่องานวิจัย (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 295
Server Time : 2024-06-19