โดย : อาจารย์วันเพ็ญ แกล้วกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการตรวจร่างกายประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจหาการเป็นโรคหรือตรวจหารอยโรคทั้งสิ้น ทำให้แนวคิดเรื่องการรักษาโรคเป็นแบบตั้งรับปัญหาซึ่งทำให้ประเทศต้องมีงบประมาณจำนวนมากเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขวัตถุประสงค์ศึกษาสุขภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และระดับของไลปิดเปอร์ออกไซด์ในน้ำเลือดของคนที่มีร่างกายแข็งแรงที่มีอายุระหว่าง 40-72 ปี มีอายุเฉลี่ย 52 ปีวิธีการศึกษา

ในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาสุขภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และระดับของไลปิดเปอร์ออกไซด์ในน้ำเลือดของคนที่มีร่างกายแข็งแรงที่มีอายุระหว่าง 40-72 ปี มีอายุเฉลี่ย 52 ปี ที่ได้รับการอธิบายและเข้าร่วมโครงการชีวิตเพื่อสุขภาพและตรวจสุขภาพโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ การตรวจสุขภาพระดับโมเลกุลและของเซลล์ ได้ทำหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการมาพบแพทย์ และเก็บเลือดส่งมาที่หน่วยวิจัยและทำการตรวจทันที โดยมีการตรวจคือ (1) การกระจายตัวของเม็ดเลือดแดงและการทนแรงอิออนิกของผนังเม็ดเลือดแดงแสดงถึงความยืดหยุ่นแสดงถึงการมีสุขภาพของเม็ดเลือดเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเลือดและเนื้อเยื่อ และ (2) การตรวจสุขภาพของเม็ดเลือดขาวโดยศึกษาระดับสถานะเชิงพลังงานของไมโตคอนเดรีย การทำงานของไลโซโซมและระดับสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์เป็นดรรชนีแสดงถึงการที่เซลล์เม็ดเลือดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีระดับของสารพิษที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติไปของเนื้อเยื่อหรือได้รับสารพิษจากภายนอกผลการศึกษาและสรุปการตรวจสุขภาพของเซลล์ในระดับโมเลกุลและการทำงานของออร์แกแนล มีความไวและสอดคล้องกับแบบการใช้ชีวิตและอาหารที่เข้าร่วมโครงการกิน การศึกษานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตรวจสุขภาพของเม็ดเลือดโดยตรงเป็นดรรชนีชี้วัดระดับสุขภาพเชิงการป้องกันได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นก่อนสรุป คำสำคัญ การตรวจสุขภาพของเม็ดเลือดแดงและและเม็ดเลือดขาว การดูแลและรักษาสุขภาพเชิงรุก

เอกสารอ้างอิง

1. Loetchutinat C, Kothan S, Dechsupa S, Meesungnoen J , Jay-Gerin JP, S Mankhetkorn. Spectro.uorometric determination of intracellular levels of reactive oxygen species in drug-sensitive and drug-resistant cancer cells using the 2’, 7’-dichlorofluorescein diacetate assay Radiation Physics and Chemistry 72 (2005) 323–3312. Reungpatthanaphong P, Dechsupa S, Meesungnoen J, Loetchutinat C, Mankhetkorn S. Rhodamine B as a mitochondrial probe for measurement and monitoring of mitochondrial membrane potential in drug-sensitive and -resistant cells. Journal of Biochemistry and Biophysic Methods. 57 (2003) 1 –16


 

สร้างเมื่อ 16 – พ.ค.- 49

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการ (pdf)
บทคัดย่องานวิจัย (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 735
Server Time : 2024-06-17