โดย : กองการแพทย์ทางเลือก

กำหนดการประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2549
ณ เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วันอังคาร 9 พฤษภาคม 2549

08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 น. – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม

09.00 น. – 09.45 น. การบรรยายวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

10.00 น. – 11.30 น. การบรรยายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด
โดย นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี

การนำเสนอผลงานวิชาการ

11.30 น. – 11.45 น. เรื่อง The Serum Cortisol Level in Cancer Patients gettting Holistic Treatment
โดย นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี

11.45 น. – 12.00 น. เรื่อง The Effect of Qigong Training on Blood Pressure in Cancer and Chronic Patients 
โดย นายแพทย์คนิณ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี

13.00 น. – 13.15 น. เรื่อง THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT WITH AROMATHERAPY MASSAGE PROGRAM ON FATIGUE IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER MASTECTOMY UNDERGOING CHEMOTHERAPY
โดย อาจารย์สายใหม ตุ้มวิจิตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

13.15 น. – 13.30 น. เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดาต่อการป้องกันการแตก ตัวของเม็ดเลือดแดงและการเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์ชนิด TK6
โดย อาจารย์ธัญลักษณ์ เมืองมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ไม่มานำเสนอผลงาน)

13.30 น. – 13.45 น. เรื่อง ศักยภาพของการใช้สารสกัดโพลีฟีนอลจากไม้มะเม่าและไวน์แดงสยามมัวส์ ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
โดย อาจารย์สมาน เดชสุภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.45 น. – 14.00 น. เรื่อง ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็ง
โดย วัลลภา สังฆโสภณ โรงพยาบาลศศิริราช

14.00 น. – 14.15 น. เรื่อง การตรวจสุขภาพของเม็ดเลือดแดงและและเม็ดเลือดขาวเพื่อเป็นดรรชนีในการ ดูแลและรักษาสุขภาพเชิงรุกของคนปกติ
โดย อาจารย์สุชาติ โกทันย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.15 – 14.30 น. เรื่อง คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด ชนิด erythromyeogenous leukemic และเซลล์มะเร็งปอดชนิด small cell lung carcinoma ของโมเลกุล ฟลาโวนอยด์
โดย อาจารย์มนตรี ตั้งใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30 – 14.45 น. เรื่อง ผลการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับเคมีบำบัด 
โดย พันตำรวจโทหญิงจันทร์จรัส จันทร์จารุพงศ์ โรงพยาบาลตำรวจ

14.45 – 15.00 น. เรื่อง ผลของ Qinghaosu ต่อการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์เมมเบรนของ ไมโตคอนเดรีย การตายแบบapoptosis และการออกฤทธิ์เสริมร่วมกับยาต้านมะเร็ง doxorubicin และ pirarubicin ในเซลล์มะเร็ง K562/adr และ GLC4/adr ที่มีการดื้อยาแบบ multidrug resistance
โดย อาจารย์ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.15 – 15.30 น. เรื่อง ศักยภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต และการชักนำการตายแบบอาปอปโตซิส ของโมเลกุลโพลีฟีนอลในไวน์แดงสยามมัวส์และสารสกัดจากมะเม่าในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดชนิด erythromyeogenous leukemic และเซลล์มะเร็งปอดชนิด small cell lung carcinoma 
โดย อาจารย์วิภพ สุทธนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.30 – 15.45 น. เรื่อง ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่มีต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วย มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
โดย อาจารย์ภัททิยา ชัยนาคิน วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

ประธานวิชาการ โดย นายแพทย์ชูเสกข์ ศรไพศาล กองการแพทย์ทางเลือก

วันพุธ 10 พฤษภาคม 2549

08.45 น. – 09.45 น. การบรรยายวิชาการ เรื่อง การบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน
โดย นายแพทย์ธวัช บูรณถาวรสม สถาบันการแพทย์ไทย – จีน

10.00 – 11.00 น. การบรรยายวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยดนตรีบำบัด
โดย อาจารย์ เสาวณีย์ สังฆโสภณ ข้าราชการเกษียน

11.00 น. – 12.00 น. อภิปราย เรื่อง การบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย Reflexology
โดย อาจารย์ มานพ ประภาษานนท์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.00 น. – 14.00 น. การบรรยายวิชาการ เรื่อง สมาธิบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โดย รศ. ดร. อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.00 น. – 15.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง อาหารทางเลือกกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โดย นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ เลขามูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก

15.15 น. – 16.00 น. การบรรยายวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การเอาชนะมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด
โดย นายแพทย์สำราญ อาบสุวรรณ / อาจารย์สุรีย์ จันทร์ปาล นักโภชนาการ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สไมล์ เฮลธ

 

ประธานวิชาการ โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
16.00 น. ปิดการประชุม


 

สร้างเมื่อ 15 – พ.ค.- 49

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871137
This Month : 94
Total Users : 1480650
Views Today : 1230
Server Time : 2024-05-22