ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่องเซลล์บำบัด : เซลล์แกะช่วยคนได้จริงหรือ

เรื่อง เซลล์บำบัด : เซลล์แกะช่วยคนได้ จริงหรือ
” Cell Therapy : Can sheep cells help patients”
ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ค่ะ

กำหนดการ เข้าร่วมอบรม

Brochure call Therapy

ระเบียบการคลัง

หนังสือเชิญอบรม เรื่อง เซลล์บำบัด : เซลล์แกะช่วยคนได้ จริงหรือ

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

แผนที่

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5870783
This Month : 13
Total Users : 1480296
Views Today : 953
Server Time : 2024-03-03