ชื่องานวิจัย : การศึกษาประสิทธิผลการเพิ่มภูมิคุ้มกันของเถาวัลย์เปรียงในอาสาสมัครสุขภาพดี
ผู้แต่ง : บุษราวรรณ   ศรีวรรธนะ
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 7
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของเถาวัลย์เปรียงในอาสาสมัคร 47 รายโดยให้กินแคปซูลเถาวัลย์เปรียงที่สกัดผงเถาวัลย์เปรียงด้วยเอธานอลร้อยละ 50 ครั้งละ 1 แคปซูล (200 มก./แคปซูล) วันละ 2ครั้ง เช้า-เย็น เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าอาสาสมัครทุกรายไม่มีอาการข้างเคียงใดในช่วงกินยา.ค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีบางค่าที่เปลี่ยนแปลงจากก่อนได้รับสารสกัดอยู่ในเกณฑ์ค่าปรกติ.นอกจากนี้พบความแตกต่างอย่างมาีนัยสำคัญในอาสาสมัครที่มีปริมาณของ IL-2 และg-IFN ในซีรั่มเพิ่มขึ้น. จากผลการศึกษานี้แสดงว่าการกินสารสกัดเถาวัลย์เปรียงขนาด 400 มก. ต่อวัน มีความปลอดภัยเมื่อใช้ติดต่อกันนาน 2 เดือน และอาจมีส่วนช่วยควบคุมและ/ หรือเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย.

 

คำสำคัญ: เถาวัลย์เปรียงการทดลองทางเวชกรรมภูมิคุ้มกันอินเทอร์ลิวคินแกมม่า-อินเทอร์ฟีรอน

 

This clinical trial was performed in 47 healthy volunteers primarily to investigate the safety of Derrisscandens Benth., as well as to assess preliminarily its effects on the immune system. The volunteers received400 mg/day of D. scandens hydroalcoholic extract (200 mg b.i.d.) for two months. None of the subjects reportedany major side effects throughout the study. It was found that any significant changes in hematologicaland biochemical parameters were within the normal limits. Nonetheless, there was significant rise in thefrequency of subjects showing increasing amounts of IL-2 and g-IFN after administration. Our results suggestedthat the hydroalcoholic extract of D. scandens at the dose of 400 mg/day given to normal volunteers fortwo months was safe and could induce the secretion of cytokines that might help in modulating immuneresponses.

 

Key words: Derris scandens, clinical trial, immune response, IL-2

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5870783
This Month : 13
Total Users : 1480296
Views Today : 994
Server Time : 2024-03-03