เรียบเรียงโดย สิริพิมล อัญชลิสังกาส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บทนำ
อันเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กอายุ  3-5 ปี  จัดอยู่ในช่วงระยะที่มีพัฒนาการ  ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  เพื่อวางรากฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโตทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสมอง ซึ่งเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด    การอบรมดูแลในช่วงนี้มีผลต่อคุณภาพของคนตลอดชีวิต  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คุณพ่อคุณแม่ คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแล ผู้เลี้ยงเด็ก  ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย มีแนวทาง หลักการที่ชัดเจนที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสาร

โยคะเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและคุณครู

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2313
Server Time : 2024-06-20