โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี ๒๕๕๖

  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๑๔ (วันที่ ๒๘ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๒๕๕๖) , รุ่นที่ ๑๕ (วันที่ ๑๑ – ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖) , รุ่นที่ ๑๖ (วันที่ ๓ – ๗ มิ.ย. ๒๕๕๖)   เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐  ณ. โรงแรมนนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

หลักการและเหตุผล

ปฏิทินอบรม ประจำปี 2556 ของสำนักงานการแพทย์ทางเลือก

หนังสือเชิญ

ใบสมัครอบรมการกดจุดบำบัด ปี 2556

 


โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871268
This Month : 87
Total Users : 1480781
Views Today : 2727
Server Time : 2024-06-25