โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดสะท้อนเท้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐  ณ. โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ปฏิทินการอบรม ประจำปี 2556 ของสำนักงานการแพทย์ทางเลือก

หลักการและเหตุผล

หนังสือเชิญ

ใบสมัคร อบรมการกดจุดสะท้อนเท้า

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2377
Server Time : 2024-06-20