แอสซิสต์ คืออะไร?

วิธีการซึ่งสามารถบรรเทาความไม่สบายหรือความอึดอัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และช่วยให้บุคคลฟื้นตัวจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย หรือความเศร้าโศกเสียใจได้เร็วขึ้น, แอสซิสต์มีหลากหลายวิธีการ มีทั้งที่เป็นวิธีการพื้นฐานและวิธีการขั้นสูง ทั้งหมดคิดค้นและพัฒนาโดย แอล รอน ฮับบาร์ด (L.Ron Hubbard นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1911 – 1986) ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Assist.

ที่มา : พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2597
Server Time : 2024-07-21