ชื่องานวิจัย : แหล่งพฤกษศาสตร์และการศึกษาเบื้องต้นของเครื่องยาผักชีลา
ผู้แต่ง : ศิริรัตน์   พักปากน้ำ
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

Phak chee la is a crude drug commonly used in Thai traditional herbal remedies. Fruits of phak chee la are used as an antiflatulent, mineral supplement, thirst quencher, anti-nausea/vomiting and treatment forsoreeye. Despite its availability in Thai herbal drugstores, the botanical identity and the official scientificnameof phak chee la is still unclear. There is also no obvious definition of the name “phak chee la” and thereareseveral plants called phak chee in Thailand, such as phak chee Laophak chee loom, and phak cheejean.To reveal its botanical origin, the crude drug was traced back from herbal dispensaries in Bangkok to itsnatural habitats in combination with the information gathered from interviews with traditional healers andthe data from intensive literature reviews. Fruits of phak chee la were purchased from several herbal dispensariesin Bangkok and Chiang Mai. Evaluation of crude drugs was conducted according to Thai Herbal Pharmacopeia guidelines as well as the determination of the chemical content of essential oils made from phak chee la fruits. According to the studies, the content of foreign matter, acid-insoluble ash, total ash and moisturewas determined; the amounts were as follows: 0.07 ± 0.01, 0.003 ± 0.001, 7.25 ± 0.40 and 1.93 ± 0.28%,whereas the ethanol-soluble extractive, and water-soluble extractive were determined to be 4.42 ± 0.03, 3.28 ±0.22%, respectively. The major components in the oil extracted from the fruits of phak chee la were linalool,camphor, gamma-terpinene and alpha-pinene. The overall chemistry study in combination with the information obtained in the interviews and literature reviews supported the botanical origin of the crude drug phak che la to be Coriandrum sativum L. However, further studies on such aspects as plant genetics and chemistryare necessary for confirmation.

 

Key words: phak chee la, botanical origin

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ศิริรัตน์ พักปากน้ำ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2315
Server Time : 2024-06-20