แม็คโครไบโอติกส์ (Macrobiotics)

คำว่า แม็คโครไบโอติกส์ มาจากคำว่า “แม็คโคร” ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “ใหญ่หรือยิ่งใหญ่” ส่วนคำว่า “ไบโอส์ (bios)” หมายถึง “ชีวิต” จอร์จ โอซาวา (1893-1966) เป็นคนแรกที่ใช้คำว่าแม็คโครไบโอติกส์…

     คำว่า แม็คโครไบโอติกส์ มาจากคำว่า “แม็คโคร” ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “ใหญ่หรือยิ่งใหญ่” ส่วนคำว่า “ไบโอส์ (bios)” หมายถึง “ชีวิต” จอร์จ โอซาวา (1893-1966) เป็นคนแรกที่ใช้คำว่าแม็คโครไบโอติกส์

ประวัติ

    ประมาณต้นศตวรรษนี้ นายแพทย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อ ซาเกน อิซิซูกะ ได้สร้างทฤษฎีโภชนาการและยาขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานการรับประทานอาหารแบบตะวันออก ประยุกต์เอาศาสตร์ตะวันตกเข้าไว้ด้วย นั่นคือ วิชาเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี อายุรศาสตร์ และสรีรวิทยา การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของท่านเป็นที่นิยมแพร่หลายมาก คนไข้นับร้อยๆ พากันไปคอยอยู่หน้าบ้านของท่านทุกวัน ซึ่งท่านจะบอกรายการอาหารให้สำหรับคนป่วย เมื่อท่านเสียชีวิตลง ขบวนแห่ศพของท่านมีผู้เข้าร่วมยาวเหยียดเป็นระยะทางหลายไมล์เพื่อแสดงความ คาราวะท่าน ท่านเกิดมาอ่อนแอ และมีโรคประจำตัวต่างๆ นานา เพื่อที่จะปรับปรุงสุขภาพของท่านได้ศึกษาหนังสือนับพันๆ เล่มจากตะวันตกและตะวันออก ตลอดชั่วชีวิตการศึกษาท่าน ท่านได้เขียนหนังสือไว้สองเล่มซึ่งว่า ทฤษฎีทางเคมีของอายุวัฒนา และวิถีชีวเคมีไปสู่สุขภาพและความสุข ภายหลังจากมรณกรรมของท่าน (เมื่อประมาณ 60 ปีมาแล้ว) ก็ได้มีการสถาปนาสมาคมแม็คโครไบโอติกส์ขึ้นโดยสานุศิษย์ของท่าน แต่เนื่องจากขาดผู้นำที่เข้มแข็ง สมาคมนี้จึงเริ่มเสื่อม ในตอนนั้น จอร์จ โอซาวา มีอายุ 22 ปีหลังจากรอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรับประทานอาหาร เขาก็เข้าดำเนินงานสมาคมและทำให้กลับเข้าสู่สภาพประสบความสำเร็จอีกครั้ง หนึ่ง หลังจากนั้น นายโอซาวาก็ได้อุทิศชีวิตของเขาทั้งชีวิตให้กับการสั่งสอนปรัชญาตะวันออกและ การประยุกต์ใช้ปรัชญานี้ทั่วทั้งโลก จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 74 ปี    ปัจจุบันแม็คโครไบโอติกส์เป็นที่ปฏิบัติกันอยู่ในฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกา เวียดนามและอินเดีย ตลอดจนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (ชมรมแม็คโครไบโอติกส์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2531)

แม็คโครไบโอติกส์คืออะไร
– Macrobiotics มาจากรากศัพท์กรีกโบราณ Macro แปลว่า ใหญ่ และ Bio แปลว่า ชีวิต หมายความถึง วิถีการดำเนินชีวิตที่ให้ความเคารพต่อกฎระเบียบทางฟิสิกส์, ชีวะ, อารมณ์, ความคิด, นิเวศน์ และจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน ตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนมีลำดับขั้น/ระเบียบตามธรรมชาติ ต้องกินและดำเนินชีวิตตามลำดับขั้น/ระเบียบนั้น นำไปสู่ความสุข, สุขภาพดี, ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นอิสระ (Freedom) ดังนั้น อาหารมิใช่แต่จะให้สิ่งที่หล่อเลี้ยงบำรุงร่างกายเท่านั้น หากยังสร้างสุขภาพและความผาสุขด้วย
– แม็คโครไบโอติกส์มีแนวความคิดพื้นฐานมาจากพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ “ธรรมชาตินิยม” โดยกล่าวว่า จักรวาลเป็นกรอบใหญ่ที่สุด ภายในจักรวาลประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ 2 ส่วน ที่เรียกว่า ยินและหยาง การดำเนินไปของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล สำหรับมนุษย์แล้วการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
– แม็คโครไบโอติกส์ ไม่ใช่ยาหรือวิธีการรับประทานอาหารโดยจำกัดชนิดของอาหารที่รับประทานและก็ ไม่ใช่คนรับประทานอาหารแบบแปลกๆ หรือการจำกัดสิ่งที่จะรับประทานเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามที่เราโดยส่วน ใหญ่จะรู้จักเบื้องต้น แต่การรับประทานอาหารของแม็คโครไบโอติกส์จะเป็นการรับประทานอาหารให้สอด คล้องกับสภาวะของยินและหยางในธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ตามกาลเวลาและสถานที่ แม็คโครไบโอติกส์ ซึ่งคงต้องการให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เหมือนกับโภชนาการสมัย ใหม่ แต่จะแตกต่างกันในแหล่งที่มาของอาหาร การได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องตามสภาวะทางร่างกายของแต่ละบุคคลจะทำให้ร่าง กายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการรักษาตัวเองขึ้นได้

ที่มา :

    – แม็คโครไบโอติกส์ วิถีแห่งสุขภาพและความผาสุก โดย จอร์จ โอซาวา
– แนวคิดพื้นฐานและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : ภัทรชัย อมรธรรมเขียน
– ความรู้เบื้องต้นแมคโรคไบโอติกส์ (Introduction to Macrobiotics) โดย นพ.โอภาส หว่านนา พบ. วว.วิสัญญี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 108
Server Time : 2024-06-19