แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยการสวดมนต์บำบัดแบบไทย สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์บำบัดเป็นประจำทุกวันที่วัดใกล้บ้าน
ตลอดช่วงเข้าพรรษาและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณฐิตินันท์  อินทอง  เบอร์โทร : ๐๘๑ ๘๒๖ ๗๓๖๙
Email : prayerdtam@hotmail.com

ดาวโหลดแบบฟอร์มคลิกเลยค่ะ

หนังสือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์ม รายงานการจัดกิจกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบฟอร์ม รายงานการจัดกิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

แบบฟอร์ม รายงานการจัดกิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871261
This Month : 80
Total Users : 1480774
Views Today : 2
Server Time : 2024-06-25