แนวทางการสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด

                                                  เรียบเรียงโดย : นางศิริชดา  เปล่งพานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

         ด้วยกระแสการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นที่นิยมในขณะนี้ทำให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ประกอบกับมีการเปิดบริการธุรกิจสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั้น  การสวนล้างลำไส้นอกจากจะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการสุขภาพที่มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นเช่นกัน การสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิดเป็นอีกทางหนึ่งที่มีคนจำนวนหนึ่งใช้วิธีการสวนล้างลำไส้ด้วยวิธีนี้เพราะระบบเครื่องที่มีแรงดันที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ช่วยชะล้างสิ่งที่เป็นพิษที่เชื่อว่าตกค้างภายในลำไส้ใหญ่ได้ดีกว่าการสวนล้างลำไส้ที่ทำด้วยตนเอง โดยเฉพาะการสวนล้างลำไส้ด้วยวิธีนี้จะสามารถชะล้างสิ่งที่เป็นพิษตกค้างตามรอยหยักหรือส่วนโค้งของลำไส้ใหญ่ได้ดีกว่าวิธีอื่น  ซึ่งการทำการสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด ส่วนใหญ่ต้องกระทำในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้และเกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ
การสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด คือ การใช้อุปกรณ์สวนล้างลำไส้ ด้วยเครื่องแบบระบบปิด (Close System) ที่ได้มาตรฐานทำความสะอาดและกำจัดของเสียต่าง ๆ ออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยการใช้น้ำสะอาดหรือของเหลวอื่น ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการที่ใช้สวนล้างลำไส้ได้โดยผ่านท่อสวนที่สอดเข้าทางทวารหนักจนเกิดการขับถ่ายอุจจาระตามออกมาภายในท่อสวน ผู้ที่สามารถจะกระทำได้ ส่วนใหญ่ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมาย และมีความรู้และทักษะด้านการสวนล้างลำไส้หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรการสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิดที่มีการรับรอง หรือบางครั้งอาจจะมีผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายเป็นผู้ทำการสวนล้างลำไส้แต่ควรที่จะทำภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมายด้วย


การสวนล้างลำไส้ด้วยเครื่องระบบปิด

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 217
Server Time : 2024-07-21