แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด 
คำจำกัดความ การแพทย์ธรรมชาติบำบัด (Naturopathic medicine)2
ความหมายของการแพทย์ธรรมชาติบำบัด (Naturopathic medicine) คือ การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบโดยการใช้การแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกและส่งเสริมความสามารถของบุคคลในการเยียวยาตนเองโดยผ่านวิธีการให้ความรู้ การส่งเสริมและการบำบัดรักษา  (Bastyr University 1999)  โดยรวมความรู้ที่มีมาช้านานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและการบำบัดที่ไม่ใช้ยาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งแพทย์ธรรมชาติบำบัดโดยปกติแล้วจะต้องมีการฝึกฝนในความรู้ที่หลายหลายอย่างกว้างขวางในการแพทย์ทางเลือก  ซึ่งรวมถึงสมุนไพร โฮมีโอพาธีย์ การนวด วารีบำบัด สรีรวิทยาทางการแพทย์ พฤติกรรมมนุษย์  การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท การฝังเข็ม การบำบัดด้วยอาหาร ตลอดจน การปฏิบัติทางคลินิก การทำผ่าตัดเล็ก เภสัชวิทยา และสูติศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2268
Server Time : 2024-06-20