แจ้งเรื่องขอเลื่อนกำหนดการอบรม หลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563

             ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แจ้งเรื่องการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สำหรับทันตแพทย์เสริมการรักษาโรคทางทันตกรรม และเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยทางทันตกรรม ได้มีกำหนดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 3 กรกฏาคม 2563 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นั้น

             เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อยู่ในระยะที่จะต้องเฝ้าระวังการระบาด ซึ่งการจัดประชุมที่มีการรวมกันของบุคคลจำนวนมาก เป็นความเสี่ยงต่อการระบาด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบท่านอีกครั้ง


สามารถติดตามข่าวสารได้ที่

www.thaicam.go.th

Facebook – กองการแพทย์ทางเลือก


หนังสือเรียน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2737
Server Time : 2024-07-21