ชื่องานวิจัย : เปรียบเทียบประสิทธิผลของการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตแบบผสมผสานการฝังเข็มกับการฟื้นฟูแบบแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวในโรงพยาบาลราชวิถี มิ.ย.-ก.ย. พ.ศ.2543
ผู้แต่ง : พิพัฒน์   ชุมเกษียร
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Comparing Effectiveness of Integrative Care [Acupuncture and Modern Medical Rehabilitation (MMR)] and MMR for the Stroke Patients in Rajavithi Hospital, June-Sep 2000 Chumkasian P. Department of Rehabilitation Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand. Bull Dept Thai Trad.Med. and Alternt. Med. 2005;3(1):3-15 This study aims to compare the effectiveness of integrative care (IC) [acupuncture and modern medical rehabilitation(MMR)] and MMR only for all the stroke patients (69 cases) who has been consulted to the department of Rehabilitation, during June-September 2000, 25 cases were registered to the project. Methodology is a prospective case (IC)- control (MMR) study, the patients and relatives chosen the program by themselves, all the patients got the standard rehabilitation program (MMR) 10 times in 2 weeks, in the same period, the Integrative care group were added acupuncture program 6 times in 2 weeks. Before and after the program, the stroke outcome was measured to compare the effectiveness of IC and MMR, by 2 variables; Scandinavian Stroke Scale score (SSS) for severity and Modified EuroQOLscore (QOL) for Quality of Life. The result was that only 6 patients (3 in each group) could complete the program, the mean effectiveness of SSS and QOL in IC/MMR groups were 75.69% / 25.64% and 107% / 84.26% respectively, the effectiveness trend was higher in IC group, but not statistical significant due to small size of cases.

 

KEY WORDS: effectiveness, acupuncture, stroke, rehabilitation

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : พิพัฒน์ ชุมเกษียร และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1016
Server Time : 2024-06-17