วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้นางสาวสุพินดา กิจทวี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ เตรียมการอนุญาตร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาสถานที่เพาะปลูกกัญชา กรณีเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ร่วมตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อพิจารณาคำขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ ฯ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 781
Server Time : 2024-06-17