วันที่ 12 ธันวาคม 2564  นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือกและนางสาวสุพินดา กิจทวี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการและบุคลากรกองการแพทย์ทางเลือก ร่วมเตรียมการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทิพย์สมุนไพรไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชนทิพย์สมุนไพรไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2223
Server Time : 2024-06-20