วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และนางสาวสุพินดา กิจทวี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการ และบุคลากรกองการแพทย์ทางเลือก ร่วมเตรียมการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา กับวิสาหกิจชุมชนนิวไฮมุกดาหาร ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชนนิวไฮมุกดาหาร ณ จังหวัดมุกดาหาร

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5870748
This Month : 99
Total Users : 1480261
Views Today : 157
Server Time : 2024-02-26