โดย : ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี

กัลยาณมิตรคือโอสถ

สวัสดีครับ ทราบว่าพวกเราทุคนที่มารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ มีหลายสถานะด้วยกัน บางท่านเป็นผู้ป่วย บางท่านเคยเป็นแต่ก็หายแล้ว บางท่านเป็นผู้ให้บริการ บางท่านเป็นผู้บริหารองค์กร บางท่านเป็นนักสื่อประชาสัมพันธ์และอื่นๆ แต่ไม่ว่าทุกท่านจะมีสถานะใด

ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติภายนอก เพราะภายในที่แท้ๆ ของทุกคนแล้ว นั้นคือความเป็นเพื่อมนุษย์ เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวของทุกคน เราจะเอาตรงนี้ขึ้นมาร่วมกัน…

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กัลยาณมิตรคือโอสถ”
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง
“เพื่อนให้เพื่อน มะเร็งนั้นสำคัญไฉน”
ณ โรสการ์เด้นท์ รีสอร์ท สามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2547

สร้างเมื่อ 14 – ก.ค.- 49

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ “เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง Cancer Care Network กัลยาณมิตรคือโอสถ (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1326
Server Time : 2024-05-23