เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ


ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

***********************************


Medical Cannabis

โดย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์

ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

เอกสารประกอบการบรรยาย

medical cannabis


Prevention & Assessment of Cannabis Addiction and Abuse

โดย นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย

Prevention & Assessment of Cannabis Addiction and Abuse 


Monitoring System for Cannabis Drug Use in Thailand

โดย พท.อมรรัตน์ ราชเดิม

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เอกสารประกอบการบรรยาย

monitor systerm cannabis 


Pharmacology of Cannabis Medicine

โดย รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เอกสารประกอบการบรรยาย

Pharmacology of Cannabis Medicine 


Dosing and Essential lab testing

โดย รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

Dosing and Essential lab testing

ขนาดยาจากกัญชาที่เหมาะสมในการรักษาและป้องกันโรค


การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและตำรับหมอพื้นบ้าน

โดย นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย

การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและตำรับหมอพื้นบ้าน


Medical Cannabinoid

โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวัสดีคลินิกเวชกรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย

MedicalCannabinoid 


ประสบการณ์การใช้กัญชาในการบำบัดรักษา

โดย แพทย์หญิงสุภาพร  มีลาภ
วิสัญญีแพทย์ คลินิกเวชกรรมอุ่นใจ

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประสบการณ์การใช้กัญชาในการบำบัดรักษา


คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (มกราคม2564)

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ภาพกิจกรรมของงาน สามารถติดตามหรือดาวน์โหลด ได้ที่ 

คลิก>>https://thaicam.dtam.moph.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a/

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 889
Server Time : 2024-06-17