โดย : นายแพทย์ดำรงค์ แวอาลี
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จ.ยะลา

ความเจ็บป่วยหรือความตายเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ อิสลามมิได้ถือว่าความเจ็บป่วยเป็นเคราะห์กรรมหรือความโชคดีไม่ดี หากแต่เชื่อว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์และการหายหรือไม่หายจากการเจ็บป่วยหรือการตายก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ เช่นกัน แต่ก็มิได้หมายความว่าให้ผู้ป่วยนอนรอจนกว่าพระองค์จะ

ลิขิตให้หายโดยไม่พยายามเยียวยารักษา อิสลามถือว่า ความเจ็บป่วยเป็นการทดสอบเสมือนข้อสอบ วัดความศรัทธา ความอดทน ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ และไม่ให้เราสิ้นหวังท้อแท้ ให้รีบบำบัดรักษาเพื่อจะได้หาย ได้เคารพภักดีต่อพระองค์ต่อไป

จากหนังสือ : รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กองการแพทย์ ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณธิการ : นางภัคภร ช่วยคุณูปการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ : องค์รวมแห่งชีวิตและสุขภาพตามแนวคิดศาสนาอิสลามและทัศนคติในเรื่องความตาย
โดย : นายแพทย์ดำรงค์ แวอาลี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 542
Server Time : 2024-06-19