ชื่องานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของหมอน้อย และแนวทางการพัฒนาตำรับเพื่อใช้ช่วยเลิกบุหรี่
ผู้แต่ง : อรลักษณา   แพรัตกุล
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :
หมอน้อยหรือ Vernonia cinerea (L.) Lessวงศ์ Asteraceae เป็นพืชเขตร้อนที่พบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย มีการใช้พืชนี้เป็นยาทั้งในทางการแพทย์แผนไทยและการใช้เพื่อช่วยอดบุหรี่ในรูปแบบต่างๆการศึกษาทางพฤกษเคมีพบว่าหมอน้อยมีองค์ประกอบทางเคมีหลายกลุ่ม มีฤทธิ์ทางชีวภาพค่อนข้างหลากหลาย แต่สารออกฤทธิ์และกลวิูธานการออกฤทธิ์ยังไม่ทราบแน่ชัดบทความปริทัศน์นี้กล่าวถึงข้อมูลทงพฤกษศาสตร์สรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด การศึกษาทางคลินิกและแนวทางการพัฒนาตำรับเพื่อใช้ หมอน้อย ในการช่วยอดบุหรี่หรือเลิกบุหรี่.

คำสำคัญ: หมอน้อยหญ้าดอกขาวอดบุหรี่

Vernonia cinerea (L.) Less. (VC) [common name: little ironweed; Asteraceae] is a perennial herbaceous plant distributed in tropical regions and commonly found in Southeast Asia. In Thailand, VC has been used in both traditional and complementary medicine as an aid in smoking cessation treatment. Various parts of the plant containing a variety of chemical constituents have found many therapeutic uses in different aspects of traditional medicine. However, its active components and mechanism of action, particularly in smoking cessation, remain unclear. This review article describes VC with respect to its botanical data, therapeutic uses in traditional medicine, chemical constituents and their respective biological activities, related clinical studies,

and the formulation techniques for developing VC as a smoking cessation aid.

Key words: Vernonia cinerea, smoking cessation

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อรลักษณา แพรัตกุล

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2454
Server Time : 2024-07-21