ชื่องานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดใบบัวหลวงที่ฤทธิ์ลดไขมัน
ผู้แต่ง : สมจิตร์   เนียมสกุล
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 2-3
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดจากสารสกัดเอทานอลของใบบัวหลวง (Nn-E3เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้น พบว่าส่วนสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ pancreatic lipaseโดยค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ 50% (IC50เท่ากับ 36.80 มคก./มลโดยใช้ orlistat เป็นสารควบคุมบวก (positive control) และส่วนสกัดดังกล่าวยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductaseได้ปานกลาง (65.87%) ที่ความเข้มข้น 10 มคก./มลโดยใช้pravastatin เป็นสารควบคุมบวก เมื่อทำการศึกษาต่อด้วยการแยกสารสกัดให้ได้สารบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีและพิสูจน์สูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี พบว่า ส่วนสกัดเอทานอลมีสารประกอบเฟลโวนอยด์ 2 ชนิดqurecetin 3-O-ß-D-glucuronide (miquelianin) และ rutin

คำสำคัญใบบัวหลวงองค์ประกอบเคมีฤทธิ์ลดไขมัน

The purpose of this study was to investigate and isolate compounds from ethanolic extract of lotus leaves (Nelumbo nucifera Gaertn) exhibiting inhibitory activity against pancreatic lipase or HMG-CoA reductase. From a previous study, it was found that the partially purified portion of the ethanolic extract of lotus leaves (Nn-E3) showed the best inhibitory activity against pancreatic lipase enzyme, with IC50 at 36.80 μg/ml, using orlistat as a positive control. In addition, the crude extract at the concentration of 10 μg/ml showed moderate inhibitory activity (65.87%) against HMG-CoA reductase, using pravastatin as a positive control. Therefore, it was interesting to further isolate the constituents from Nn-E3. As a result, two flavonoid compounds (A, B) were purified using column chromatography and their chemical structures were elucidated using NMR and MS spectroscopic techniques. These compounds were identified as quercetin 3-O-β-D-glucuronide (miquelianin) and rutin respectively.

Key words: Nelumbo nucifera Gaertn. leaf, miquelianinquercetin 3-O-β-D-glucuroniderutin

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : สมจิตร์ เนียมสกุล และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 17
Server Time : 2024-06-25