หลักในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก

ในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกควรคำนึงถึงหลัก 4 ประการ คือ

1.หลักการมีประสิทธิผล การแพทย์ทางเลือกนั้น ๆ จะต้องได้ผลสามารถทำให้บรรเทาอาการหรือหายจากความทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ได้ 

2.หลักความปลอดภัย การแพทย์ทางเลือกนั้น จะต้องใช้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถแก้ไขหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3.หลักความคุ้มค่า การแพทย์ทางเลือกนั้นจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่า สมกับราคาซึ่งขึ้นกับเศรษฐฐานะของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน 

4.หลักความมีเหตุผล หรือทฤษฎีหรือกลไกของการบำบัดรักษาที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ตามปรัชญาของการแพทย์ทางเลือกในแต่ละสาขา จะใช้การแพทย์สาขาใดสาขาหนึ่งมาพิจารณาตัดสินได้ยากมาก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1011
Server Time : 2024-06-17